Tiếng Anh Taking off quantities Civil Engineering

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 60 giờ

Bài giảng: 48 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Tiếng Anh Taking off quantities Civil Engineering

Nội dung khóa học đang được xây dựng

Học đọc bản vẽ và đo bóc bằng tiếng Anh.

Đọc một quyển sách tiếng Anh về đọc bản vẽ và bóc khối lượng từ đầu đến cuối.

Xem các video liên quan đến Drawing Reading và Quantity Take off

Section 1. Chuẩn bị, làm quen, một số khái niệm

 • Preface Taking off quantities book - Giới thiệu Sách đo bóc khối lượng
 • Đặt mục tiêu, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của khóa học
 • Nguyên tắc, quy định và quy chế khóa học
 • Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng
 • Phương pháp và kiến thức cần trang bị để đọc bản vẽ, bóc khối lượng
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • Phương tiện, công cụ đọc bản vẽ, bóc khối lượng
 • Công cụ toán học trong đo bóc khối lượng
 • Luật chơi: thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Tải tài liệu tham khảo về đo bóc khối lượng
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Mở đầu]

Section 2 Vẽ Kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ

 • Khổ giấy, Khung bản vẽ, Khung tên, Tỷ lệ bản vẽ - thực hành 1 số lệnh vẽ AutoCad
 • Đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng
 • Chữ và số trong bản vẽ xây dựng
 • Ghi kích thước trong bản vẽ xây dựng
 • Ký hiệu vật liệu và ký hiệu công trình, đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể
 • Một số kinh nghiệm và hướng dẫn chung về đo bóc khối lượng
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 1]

Section 3 Hình học, họa hình - Đọc hiểu bản vẽ

 • Hình học, họa hình, kiến thức vẽ kỹ thuật cơ bản
 • Đọc bản vẽ, bóc khối lượng, áp mã định mức, đơn giá cho móng băng
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 2]

Section 4 Cấu tạo kiến trúc và tính tiên lượng

 • Tên gọi 1 số bộ phận kết cấu công trình dân dụng
 • Tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí xây dựng
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 3]

Section 5. Quy trình đo bóc khối lượng - Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Móng công trình

 • Quy trình, biện pháp thi công móng băng
 • Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán GXD
 • Video giới thiệu công trình, tải bản vẽ thiết kế công trình, tạo file dự toán mới
 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Móng
 • Bài giảng số 1 về định mức dự toán Phần Xây dựng - rất quan trọng với nghề
 • Bài giảng số 2 về định mức dự toán Phần Xây dựng - rất quan trọng với nghề
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 4]

Section 6 Định mức, đơn giá - Đọc bản vẽ, bóc khối lượng phần Thân

 • Tra mã hiệu đơn giá, nhập diễn giải khối lượng - Dự toán GXD
 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Thân
 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Cầu Thang
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 5]

Section 7 Quy trình thi công. Đọc bản vẽ, bóc khối lượng phần Mái

 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Mái
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 6]

Section 8 Biện pháp thi công. Đọ bản vẽ, bóc khối lượng phần Điện, phần Nước

 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Nước
 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Điện
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 7]

Section 9 Đọc bản vẽ, bóc khối lượng phần Hoàn thiện

 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Hoàn Thiện
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 8]

Section 10 Một số sai sót thường gặp. Đọc bản vẽ, bóc khối lượng phần Hầm Tự hoại

 • Một số sai sót thường gặp trong công tác đo bóc khối lượng
 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Hầm Tự Hoại
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 9]

Section 11 Final Test

 • Thực hành Đọc bản vẽ, bóc khối lượng Phần Sân
 • Kiểm tra, rà soát lại đầu việc, khối lượng của cả công trình (khóa đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng)
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 10]
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Phiên bản 1.0 khởi tạo ngày 11/11/2017