Tiếng Anh Quantity Surveyor (Kỹ sư QS, kỹ sư khối lượng)

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

2,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 80 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Tiếng Anh Quantity Surveyor (Kỹ sư QS, kỹ sư khối lượng)

KHÓA HỌC HIỆN ĐANG XÂY DỰNG NỘI DUNG (UNDER CONSTRUCTION)

Vừa học tiếng Anh chuyên ngành, vừa học nghiệp vụ Quantity Surveyor (Kỹ sư QS) đúng theo yêu cầu tuyển dụng thị trường

- Prepare tender and contract documents, compare tenderer offers, including bills of quantities with the architect and/or the client
Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đối chiếu khối lượng các gói thầu bao gồm Bảng dự toán khối lượng với bên thiết kế hoặc chủ đầu tư.

- Undertake cost analysis for repair and maintenance project work
Thực hiện công tác phân tích, chuẩn bị giá chào cho công việc phát sinh, sửa chữa, vận hành công trình, dự án.

- Assist in establishing a client's requirements and undertake feasibility studies
Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

- Perform risk, value management and cost control
Quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí;

- Provide advice on contractual claims
Đề xuất phương án đầu tư và phân tích hiệu quả đầu tư.

- Value completed work and arrange payments and prepare payment certificates
Nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng

- Regularly update legal documents on the cost formulation and management, prices and types of materials on the market
Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường.

- Check variation order, inspect materials quantity on site
Kiểm tra phát sinh, nghiệm thu chất lượng

- Perform duties assigned by Leader
Ghi nhận chỉ thị, họp và báo cáo cấp quản lý khối lượng về thực hiện dự án.

Chương 1 Tổng quan về nghề Quantity Surveyor (Kỹ sư QS)

 • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
 • 13 bí kíp học tập hiệu quả - 13 Study Tips
 • 14 Motivation Tips
 • Tạo cái đầu khác biệt - After watching this, your brain will not be the same
 • Làm thế nào để ghi nhớ nhanh và dễ dàng - How to Memorize Fast and Easily
 • Tải tài liệu tham khảo về đo bóc khối lượng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 1

Chương 2 Đo bóc khối lượng công trình

 • Tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí xây dựng
 • Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán GXD
 • Phương pháp đo bóc khối lượng
 • Toán học trong đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng
 • Công cụ toán học trong đo bóc khối lượng
 • Một số kinh nghiệm và hướng dẫn chung về đo bóc khối lượng
 • Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng
 • Một số sai sót thường gặp trong đo bóc khối lượng
 • Một số sai sót thường gặp trong công tác đo bóc khối lượng
 • Kiểm tra, rà soát lại đầu việc, khối lượng của cả công trình (khóa đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng)
 • Bài trắc nghiệm kiến thức đo bóc khối lượng

Chương 3 Kiến thức về kết cấu xây dựng

 • Các phương pháp sơ đồ mạng và tài liệu tham khảo
 • Các tài liệu cần đọc về quản lý chất lượng công trình
 • Các tài liệu cần đọc về thanh quyết toán hợp đồng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 3

Chương 4 Kiến thức về thanh quyết toán, hợp đồng xây dựng

 • Các thông tin hợp đồng xây dựng
 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Quy trình làm thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Trình tự, thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Quyết toán hợp đồng, quyết toán A-B
 • Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Các nội dung khác của hợp đồng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 2
 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 4

Chương 5 Kiến thức về Kinh tế và Quản lý xây dựng

 • Các đặc điểm của sản xuất và sản phẩm xây dựng ảnh hưởng đến giá xây dựng
 • Xác định giá 1m3 vữa bê tông, tìm hiểu về đánh mã bê tông
 • Xác định chi phí dự phòng bằng phần mềm Dự toán GXD
 • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
 • Khái niệm, nội dung, vai trò dự toán gói thầu xây dựng
 • Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy, thiết bị thi công công trình
 • Triết học và Kinh tế học liên hệ định giá xây dựng
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án
 • Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng
 • Quiz Quantity Surveyor bài 5

Chương 6 Quy tắc đo bóc và viết chỉ dẫn kỹ thuật 1

 • Case Study Quantity Surveyor bài 6
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 6
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 5
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 6
 • Quiz Quantity Surveyor bài 6

Chương 7 Quy tắc đo bóc và viết chỉ dẫn kỹ thuật 2

 • Case Study Quantity Surveyor bài 7
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 7
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 7
 • Quiz Quantity Surveyor bài 7

Chương 8 Dự toán gói thầu và lập giá dự thầu

 • Case Study Quantity Surveyor bài 8
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 8
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 8
 • Quiz Quantity Surveyor bài 8

Chương 9 Đo bóc khối lượng và Kiểm soát chi phí

 • Case Study Quantity Surveyor bài 9
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 9
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 9
 • Quiz Quantity Surveyor bài 9

Chương 10 Hợp đồng, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành

 • Case Study Quantity Surveyor bài 10
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 10
 • Quiz Quantity Surveyor bài 10

Chương 11 Điều chỉnh giá và quyết toán hợp đồng

 • Case Study Quantity Surveyor bài 11
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 11
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 11
 • Quiz Quantity Surveyor bài 11

Chương 12 Thi sát hạch cuối khóa lấy chứng nhận hoàn thành khóa học

 • Case Study Quantity Surveyor bài 12
 • Bài thi tiếng Anh Quantity Surveyor số 12
 • Bài thu hoạch Quantity Surveyor số 12
 • Quiz Quantity Surveyor bài thi cuối khóa
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Ngày 15/09/2017

Nghiên cứu 1 số chương trình đào tạo Kỹ sư QS của nước ngoài dựng ra được khoảng 10 chuyên đề khóa học

Khởi công ngày 09/09/2017, nội dung bám sát:

1. Các yêu cầu tuyển dụng của các công ty trong nước

2. Các yêu cầu tuyển dụng của các công ty nước ngoài

3. Các chỉ tiêu đề ra của 1 QS nước ngoài (chỉ dẫn QS chuyên nghiệp của nước ngoài)