Tiếng Anh Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 24 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Tiếng Anh Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP - Project Management Professional - PMP - PMI

Nội dung khóa học đang được xây dựng

Bài 1 Giới thiệu

 • Giới thiệu VBA, Macro, tạo và chạy Macro đầu tiên
 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 1
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 1

Bài 2: Mã hóa (Lập trình)

 • Code VBA bôi màu kiểm tra khối lượng, đơn giá dành cho Kỹ sư định giá, Kỹ sư QS Quantity surveyo
 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 2
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 2

Bài 3: Mã hóa (Lập trình)

 • Code tạo mục lục trong file QLCL, dự toán, dự thầu, thanh quyết toán
 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 3
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 3

Bài 4: Vẽ giao diện (User Form)

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 4
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 4

Bài 5: Các sự kiện trong Excel và Bẫy lỗi (Debug)

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 5
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 5

Bài 6: Thiết kế Userform

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 6
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 6

Bài 7: Tiếng Việt, Debug trong VBA

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 7
 • Kỹ thuật Debug VBA trong Excel
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 7

Bài 8: Debug – bẫy lỗi

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 8
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 8

Bài 9: Luyện tập, bài tập lớn

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 9
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 9

Bài 10: Bài thi cuối khóa, cấp chứng chỉ online

 • Bài học lập trình VBA cho kỹ sư xây dựng số 10
 • Bài trắc nghiệm lập trình VBA số 10
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0

Khởi tạo ngày 18/10/2017