Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý dự án EVM Earned Value Method

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

300,000

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 1 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Quản lý tiến độ theo giá trị khối lượng hoàn thành EVM

- Học phương pháp Quản lý dự án EVM - phương pháp quản lý hiện đại được sử dụng nhiều tại Mỹ và nhiều nước tiên tiến trên thế giới

- Thực hành bài tập lập và quản lý tiến độ trên các phần mềm GXD.

- Kết nối từ công tác Quản lý chi phí qua công tác Quản lý tiến độ, phục vụ Quản lý dự án

- Giúp nâng trình, bổ sung kiến thức trong tư duy người quản lý dự án

Giới thiệu về EVM và quản lý tiến độ với các phần mềm GXD

  • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch

Bài tập thực hành số 1

Bài tập thực hành số 2

Bài tập thực hành số 3

Bài tập thực hành số 4

Bài tập thực hành số 5

Bài kiểm tra cuối khóa

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Khóa học Quản lý tiến độ theo giá trị khối lượng hoàn thành EVM

Verion 1.0 khởi tạo ngày 23/09/2017