Tiếng Anh chuyên ngành Dự toán, chi phí Cost Estimate

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 60 giờ

Bài giảng: 62 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Cost Estimate, Estimator

Nội dung khóa học đang được xây dựng

Chuẩn bị, Mục tiêu, Phương pháp, Công cụ

 • Luật chơi: thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Hướng dẫn tải, cài và kích hoạt Phần mềm Dự toán GXD
 • Chuẩn bị các thông tin, tài liệu để lập dự toán
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • Phương pháp học: Để học online hiệu quả trên gxd.edu.vn
 • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
 • Phần mềm LightShot để trình bày báo cáo thu hoạch
 • Hướng dẫn cài và chuẩn bị phần mềm Dopdf
 • Bài trắc nghiệm về Mục tiêu, Phương pháp, Công cụ

Chuyên đề Mở đầu Một số giới thiệu, làm quen

 • Giới thiệu tải các văn bản quy định hiện hành liên quan dự toán Gxd
 • Sắp xếp Khoa học tài liệu công việc dự toán trong máy tính
 • Lý do phải học Dự toán thật nghiêm túc và bài bản
 • Video giới thiệu công trình, tải bản vẽ thiết kế công trình, tạo file dự toán mới
 • Bài trắc nghiệm mở đầu khóa Dự toán GXD

Chuyên đề 1 Một vài Khái niệm - Lập dự toán Phần Móng

 • Quy trình, biện pháp thi công móng băng
 • Bài thực hành số 1 Lập dự toán Gxd Phần Móng của công trình
 • Các khái niệm về dự toán cần nắm để có nền tảng chắc chắn
 • Nội dung và Phương pháp lập dự toán Gxd
 • Hướng dẫn cách chọn các đầu việc và kiến thức, kinh nghiệm cần trang bị
 • Tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí xây dựng
 • Phân biệt Dự toán chi phí xây dựng và Dự toán dự thầu xây dựng
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa lập dự toán Gxd

Chuyên đề 2 Định mức, đơn giá trực tiếp - Lập dự toán Phần Thân

 • Bài thực hành số 2 Lập dự toán Gxd Phần Thân của công trình
 • Bài giảng số 1 về định mức dự toán Phần Xây dựng - rất quan trọng với nghề
 • Bài tập thực hành tra cứu, tính toán hao phí định mức
 • Bài thực hành Chiết tính đơn giá trực tiếp
 • Bài trắc nghiệm số 2 Khóa lập dự toán Gxd

Chuyên đề 3 Đo bóc khối lượng - Lập dự toán Phần Mái

 • Bài thực hành số 3 Lập dự toán Gxd Phần Mái của công trình
 • Tải tài liệu tham khảo về đo bóc khối lượng
 • Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng
 • Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán GXD
 • Bài trắc nghiệm kiến thức đo bóc khối lượng

Chuyên đề 4 Định mức, đơn giá gián tiếp - Lập dự toán Phần Hoàn thiện

 • Bài thực hành số 4 Lập dự toán Gxd Phần Hoàn thiện của công trình
 • Tìm hiểu cấu trúc của một đơn giá
 • Thế nào đơn giá gián tiếp?
 • Công tác tạm tính, công tác vận dụng
 • Về tùy chọn Phương pháp làm dự toán trong Dự toán GXD
 • Bài thực hành số 3a Bóc tách khối lượng, lập dự toán cọc BTCT
 • Bài thực hành số 2b Sử dụng đơn giá gián tiếp, bù chênh lệch
 • Bài trắc nghiệm kiến thức về định mức, đơn giá gián tiếp

Chuyên đề 5 Giá Nhân công - Lập dự toán Phần Cầu Thang

 • Bài 5 Lập dự toán Chi phí xây dựng Phần Cầu thang
 • Phương pháp xác định giá và chi phí nhân công
 • Bài trắc nghiệm kiến thức về giá nhân công

Chuyên đề 6 Giá Ca máy - Lập dự toán Phần Điện

 • Bài 6 Lập dự toán Phần Điện của công trình
 • Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Các Tùy chọn phương pháp tính toán xác định và điều chỉnh giá ca máy
 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa lập dự toán Gxd

Chuyên đề 7 Giá vật liệu đến hiện trường - Lập dự toán Phần Nước

 • Bài 7 Lập dự toán Phần Nước của công trình
 • Xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng
 • Xác định giá 1m3 vữa bê tông, tìm hiểu về đánh mã bê tông
 • Bài trắc nghiệm về giá vật liệu đến hiện trường

Chuyên đề 8 Đơn giá đầy đủ và không đầy đủ - Lập dự toán Phần Hầm tự hoại

 • Bài 8 Lập dự toán Phần hầm tự hoại của công trình
 • Thế nào là đơn giá đầy đủ? Đơn giá không đầy đủ?
 • Bài trắc nghiệm về đơn giá đầy đủ và không đầy đủ

Chuyên đề 9 Lập dự toán không sử dụng đơn giá - Lập dự toán Phần sân

 • Bài 9 Lập dự toán Phần sân của công trình
 • Làm thế nào mà lập dự toán không cần đơn giá?
 • Bài trắc nghiệm về Lập dự toán không sử dụng đơn giá

Chuyên đề 10 Hoàn chỉnh công trình, hệ thống lại kiến thức

 • Bài 10 Hoàn thiện hồ sơ dự toán công trình hoàn chỉnh
 • Bài báo cáo thu hoạch, tổng kết kiến thức từ Khóa học
 • Tổng kết, ứng dụng khóa học và định hướng học tập, phát triển tiếp
 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa lập dự toán Gxd
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Khóa học đo bóc khối lượng, lập dự toán chi phí xây dựng

Version 2.1 ngày 28/09/2017

- Nâng cấp tài liệu đo bóc khối lượng, lập dự toán chi phí xây dựng

- Nâng cấp thuật toán bài thi trắc nghiệm

- Áp dụng tính năng cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Version 2.02 ngày 18/07/2017

Bổ sung lên đến khoảng 150 câu hỏi trắc nghiệm vào 10 bài thi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi là 1 tình huống hay 1 vấn đề. Người học làm trắc nghiệm và suy ngẫm cũng tích lũy được rất nhiều kiến thức.

Version 2.01 ngày 07/07/2017

Đổi tên khóa học từ Lập dự toán chi phí xây dựng thành Đo bóc khối lượng, lập dự toán chi phí xây dựng để phản ánh đúng nội dung khóa học (gồm cả đo bóc khối lượng).

Version 2.0 nâng cấp bắt đầu từ 23/06/2017

- Toàn bộ các bài tập cũ được thay thế hết. Mặc dù sẽ tốn nhiều công sức để biên soạn, thay đổi, viết lại. Nhưng tác giả Nguyễn Thế Anh vẫn quyết định.

- Từ bài đầu tiên bạn sẽ tải 1 bộ bản vẽ công trình. Công trình nhỏ thôi, nhưng đủ các phần. Mỗi bài học bạn làm 1 phần của công trình đó và thêm bài tập bổ trợ nội dụng khác

- Tư duy BIM (mô hình thông tin công trình) được sử dụng để biên soạn lại các bài tập và cả giáo trình: Không phải là công cụ hay phần mềm gì to tát. Chỉ là tư duy BIM thôi:

+ Xây dựng mô hình thông tin chung cho tất cả các bài tập trong giáo trình. Làm ngay từ bài tập đầu tiên, cho đến khi hoàn thành xong 1 công trình. Xuyên suốt từ Dự toán qua Dự thầu - QLCL - Quyết toán. Đó là BIM chứ là gì!? BIM màu sắc GXD.

+ Phương châm: Không cứ phải là công nghệ nước ngoài Revit, Tesla... Mà từ chính mình: Tư duy và cách thức tổ chức công việc. Bắt đầu đi và sẽ đến.

- Lưu ý: Khóa học sử dụng công trình dân dụng trong bài học. Nhưng lập dự toán các công trình Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp & PTNT (Thủy lợi) và Hạ tầng kỹ thuật kiến thức đồng tâm.

Version 1.0 xuất bản ngày 06/06/2017

GXD liên tục nghiên cứu, nâng cấp nội dung, bổ sung thêm kiến thức để lợi ích các học viên không ngừng tăng cao.