Tiếng Anh chuyên ngành BIM chỉ dẫn cho nhà thầu

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,500,000

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 22 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Tiếng Anh chuyên ngành BIM chỉ dẫn cho nhà thầu

Học tiếng Anh chuyên ngành BIM qua tài liệu BIM Essential Guide For Contractors

Nhà thầu xây dựng cần đọc tài liệu mời thầu, chỉ dẫn kỹ thuật - phải hiểu rất nhanh và rõ ràng bởi thời gian làm thầu rất ngắn, hiểu sai cũng có thể dẫn đến thi công sai phải làm lại... tốn kém chi phí.

KHÓA HỌC ĐANG XÂY DỰNG NỘI DUNG

Phần 1 - Các khái niệm, giới thiệu về BIM

 • What is a "BIM model"? Mô hình BIM là gì?
 • What happens if i don't do BIM? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không dùng BIM?
 • What does BIM mean to me? BIM sẽ có ý nghĩa gì với tôi?
 • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 1

Phần 2 - Vai trò, ý nghĩa, tầm nhìn về BIM

 • What do the BIM levels mean? Các Cấp độ BIM nghĩa là gì?
 • Imagine (What BIM could do) tưởng tượng về những gì BIM có thể làm
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 2

Phần 3 - Những khái niệm cơ bản về BIM

 • What is a Common Data Environment (CDE)? Môi trường dữ liệu chung là gì?
 • Pas 1192-2 in 5 minutes Tìm hiểu về tiêu chuẩn 1192-2 trong 5 phút
 • Báo cáo thu hoạch số 3 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 3

Phần 4 - Những khái niệm cơ bản về BIM (tiếp)

 • Báo cáo thu hoạch số 4 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 4

Phần 5 - Các loại BIM và xu hướng thời đại

 • Báo cáo thu hoạch số 5 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 5

Phần 6 - Một số nội dung khác về BIM

 • Báo cáo thu hoạch số 6 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 6

Phần 7 - Bài kiểm tra cuối khóa

 • Báo cáo thu hoạch số 7 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - Bài thi trắc nghiệm cuối khóa BIM For Beginners
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản 26/09/2017