Tiếng Anh bản vẽ cơ điện M&E Engineering Drawings Mechanical

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

2,500,000

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 0 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Tiếng Anh bản vẽ cơ điện M&E Engineering Drawings Mechanical

KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG (UNDER CONSTRUCTION)

- Vừa học tiếng Anh chuyên ngành

- Vừa học đọc bản vẽ thiết kế cơ điện M&E

- Vừa tìm hiểu về chuyên ngành cơ điện M&E

- Vừa làm quen dần về khối lượng, dự toán cơ điện M&E

LIST OF FIGURES and INTRODUCTION TO PRINT READING

INTRODUCTION TO THE TYPES OF DRAWINGS, VIEWS, AND PERSPECTIVES

ENGINEERING SYMBOLOGY, PRINTS, AND DRAWINGS

Section 1

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 ngày 10/11/2017