Học sử dụng phần mềm Quyết toán GXD Online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

300,000 ₫

300,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 34 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học sử dụng phần mềm Quyết toán GXD hiện tại đang được xây dựng nội dung.

Khóa học giới thiệu với bạn các chức năng của phần mềm Quyết toán GXD. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD, giải thích ý nghĩa của các chức năng, lệnh, tiện ích... của phần mềm.

Khóa học này được tặng miễn phí cho khách hàng mua phần mềm Quyết toán GXD.

Khóa học phần mềm Quyết toán GXD khác với khóa Thanh Quyết toán GXD là khóa học có phí và có học thêm các nghiệp vụ về hợp đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B.

Giới thiệu phần mềm Quyết toán GXD

 • Luật chơi: thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Cài phần mềm Quyết toán GXD và cấu hình Win
 • Giới thiệu chung về phần mềm Quyết toán GXD
 • Kênh video và các video hướng dẫn phần mềm Quyết toán GXD
 • Những câu hỏi thường gặp về phần mềm Quyết toán GXD
 • Các tài liệu cần đọc về thanh quyết toán hợp đồng
 • Một số thao tác đơn giản, cơ bản với phần mềm Quyết toán GXD
 • Báo cáo thu hoạch số 1 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm mở đầu khóa Thanh quyết toán GXD

Làm quen các Tùy chọn phần mềm Quyết toán GXD

 • Giới thiệu các Tùy chọn của phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài tập làm quen khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Báo cáo thu hoạch số 2 khóa học Thanh Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm làm quen phần mềm Quyết toán GXD

Các menu lệnh và chức năng của phần mềm Quyết toán GXD

 • Các lệnh trên menu Thanh toán của phần mềm Quyết toán GXD
 • Các lệnh trên menu Quyết toán của phần mềm Quyết toán GXD
 • Các Tiện ích của phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thu hoạch số 3 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm về menu lệnh và các chức năng của phần mềm Quyết toán GXD

Quyết toán GXD - Bài thực hành số 1

 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Quyết toán GXD số 1

Quyết toán GXD - Bài thực hành số 2

 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Quyết toán GXD số 2

Quyết toán GXD - Bài thực hành số 3

 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Quyết toán GXD số 3

Quyết toán GXD - Bài thực hành số 4

 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thu hoạch số 7 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Quyết toán GXD số 4

Quyết toán GXD - Bài thực hành số 5

 • In hồ sơ thanh quyết toán với phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Báo cáo thu hoạch số 8 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Quyết toán GXD số 5
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 giáo trình điện tử

- Khởi công ngày 28/07/2017

- Hoàn thành ngày 06/09/2017

- Vẫn tiếp tục nâng cấp nội dung không ngừng