Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD Online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

300,000 ₫

300,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 37 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học giới thiệu với bạn các chức năng của phần mềm Dự thầu GXD.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD, giải thích ý nghĩa của các chức năng, lệnh, tiện ích... của phần mềm.

Khóa học này được tặng miễn phí cho khách hàng mua phần mềm Dự thầu GXD.

Khóa học phần mềm Dự thầu GXD khác với khóa Dự toán Dự thầu GXD là khóa học có phí và có học thêm các nghiệp vụ về lập giá dự thầu, lập hồ sơ dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Giới thiệu phần mềm Dự thầu GXD

 • Luật chơi: thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Những câu hỏi thường gặp về Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài mở đầu khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm mở đầu sử dụng phần mềm Dự thầu GXD

Các menu Lệnh và Chức năng của phần mềm Dự thầu GXD

 • Bài thu hoạch số 3 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm về menu lệnh và chức năng của phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 1

 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 1

Làm quen các Tùy chọn phần mềm Dự thầu GXD

 • Bài thu hoạch số 2 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm làm quen PM Dự thầu GXD

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 2

 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 2

Các menu Lệnh và Chức năng của phần mềm Dự thầu GXD

 • Bài thu hoạch số 3 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm về menu lệnh và chức năng của phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 3

 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 3

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 1

 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 1

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 4

 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 4

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 2

 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 2

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 5

 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 5

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 3

 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 3

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 4

 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 4

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 5

 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 5
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0

Khởi công 28/07/2017

Hoàn thành ngày 09/09/2017