Construction Project Management

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

399,000 ₫

7,000,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 11 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Vừa học tiếng Anh, vừa học nghiệp vụ quản lý dự án luôn. Học 1 mà được 2, trong đó 2 nội dung đều quan trọng.

Lesson 1 What is Project Management?

 • What is Project Management?
 • A Day in the Life: Construction Project Management

Lesson 2 Construction Value Chain

 • The Six Professionals in the Construction Value Chain

Lesson 3 Construction Management

 • 7 Most Important Skills for a Civil Engineer to Succeed (updated)
 • Construction Management
 • A day in the life of a Construction Manager

Lesson 4 Read Construction drawings

 • Video 1: read construction drawings like a pro with Andrew Morrison
 • Video 2: Read construction drawings like a pro
 • Video 3: Read construction drawings like a pro with Andrew Morrison
 • Video 4: Read construction drawings like a pro with Andrew Morrison
 • How to Read Structural Drawings (Example Reinforcement Drawing)
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng

Version 1.01 Bổ sung thêm 1 video bài học

Version 1.0 Khởi tạo tháng 08/2017