Trở thành giảng viên GXD

Các giảng viên GXD được tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ trước khi triển khai công việc giảng dạy.

Lý do: Yêu cầu đối với giảng viên GXD là có kiến thức thực tế, vì vậy GXD ưu tiên tuyển dụng các kỹ sư - những người đang làm việc thực tế tại các dự án đầu tư xây dựng.

- Các giáo sinh GXD sẽ được đào tạo thêm về chuyên môn, nghiệp vụ - lý luận, thuyết trình - quy trình đầu tư xây dựng - quy định hiện hành, pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

- Các giáo sinh GXD cũng được đào tạo về các phần mềm tin học để làm khóa học, bài giảng điện tử, phần mềm quay video và biên tập video... các phần mềm nghiệp vụ của GXD.

- Các giáo sinh GXD được tập luyện giảng dạy, có các giảng viên khác và đặc biệt là trực tiếp thầy Nguyễn Thế Anh dự giờ, uốn nắn, góp ý

Huấn luyện xong, đồng nghĩa với việc các bạn giỏi thêm về chuyên môn, nâng thêm trình độ lý luận và thuyết trình. Vừa tốt cho công việc thực tế đang làm - vừa tốt cho giảng dạy chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức. Công việc và Giảng dạy cứ tác động qua lại lẫn nhau để bạn không ngừng tiến lên và phát triển.

Hồ sơ các bạn gửi trực tiếp tới thầy Nguyễn Thế Anh email theanh@gxd.vn.